Chào mừng bạn đến với website Bốn Niệm Xứ

2- ẤN CHỨNG CỦA ĐỨC PHẬT

2- ẤN CHỨNG CỦA ĐỨC PHẬT

Trong Tứ Diệu Đế có Đạo Đế. Đạo Đế là con đường, lại Đạo Đế còn gọi là Bát chánh đạo. Bát chánh đạo xưa nay các hệ phái trong Phật giáo thống nhất gồm có như sau:
1 - Chánh kiến
2 - Chánh tư duy 
3 - Chánh ngữ
4 - Chánh nghiệp
5 - Chánh mạng
6 - Chánh tinh tấn
7 - Chánh niệm
8 - Chánh định

Nhưng theo chúng tôi, người đang tu theo lộ trình 37 phẩm trợ đạo thì chúng tôi lại thấy và hiểu khác với những gì mà đã từng được các hệ phái của Phật giáo thống nhất và mặc định bao lâu. Nghĩa là trong Bát chánh đạo không thể có cái chánh nào để gọi là CHÁNH TƯ DUY cả!

Tại sao?

Ấy quá dễ hiểu. Bởi một người sau khi đã đi tới cái đích cuối cùng của con đường TỨ NIỆM XỨ, tức tu theo lộ trình 37 phẩm trợ đạo thì người ấy sẽ chứng được trí tuệ TAM MINH. TAM MINH vẫn theo chúng tôi xác định là Ý THỨC MINH, TƯỞNG THỨC MINH, THỨC UẨN MINH.

mặt trời mọc 

Mặt trời xuất hiện sẽ quét sạch bóng tối đang phủ trùm, mắc giăng thế giới đảo điên!

Khi ba cái thức trong não bộ con người đã được minh, tức lậu hoặc tham sân si dù là rất vi tế đã bị quét sạch rồi thì người chứng đạo lúc này sẽ sử dụng được 6 loại thần thông. 6 loại thần thông gồm:
1- THIÊN NHÃN THÔNG: Cặp mắt nhìn xa ngàn dặm.
2- THIÊN NHĨ THÔNG: Lỗ tai nghe xa ngàn dặm.
3- THA TÂM THÔNG: Biết được tất cả tâm niệm các chúng hữu tình, vô tình.
4- THẦN TÚC THÔNG: Một thân biến ra nhiều thân, hay đi trên nước, trên mây, và lấy tay sờ đụng mặt trời, mặt trăng, vv...
5- TÚC MẠNG THÔNG: Biết được nhiều đời kiếp của mình và của chúng hữu tình.
6- LẬU TẬN THÔNG: Là trí tuệ thông suốt cả tam thiên đại thiên thế giới, như biết rõ vũ trụ hình thành như thế nào, kể cả nguồn gốc loài người và tất cả chúng hữu tình.

Như vậy, 
thưa các bạn, một người sau khi đã viên mãn con đường tu tập thì họ sẽ có những khả năng siêu phàm, bất khả tư nghị như đã nói là sở hữu được 6 loại thần thông. Người ấy khi muốn biết bất cứ chuyện gì, dù đó là chuyện ở ngoài khả năng hiểu biết của loài người, như chuyện ở mặt trăng hay ở một hành tinh xa xôi nào đó ngoài thái dương hệ. Thì người ấy chỉ cần tác ý, hướng tâm đến TAM MINH-LỤC THÔNG là sẽ biết tất cả những gì cần muốn biết, muốn thấy.

Chứ người tu chứng lúc này thưa bạn họ không phải như người phàm phu đang còn tu tập mà còn ngồi tư duy, tính toán chuyện này chuyện kia, chuyện hơn chuyện thua, thậm chí chuyện mua bán lời lỗ, được và mất nữa. Vì vậy, các hệ phái Phật giáo chẳng hiểu thế nào lại đưa CHÁNH TƯ DUY, tức những suy niệm, ý nghĩ tính toán hơn thua, lời lỗ, thiện ác vào trong Đạo Đế là một cái sai rất khó chấp nhận cho nổi đấy các bạn ạ!

Do đó, dựa trên những cái sai này trong kinh sách của các hệ phái Phật giáo chúng tôi mới có cơ sở để dám khẳng định rằng. Từ sau ngày Đức Phật nhập diệt đến hôm nay đã là hơn 2500 năm thì chưa có một cá nhân nào trong Phật giáo viết đúng như thật về mảng giáo lý TỨ DIỆU ĐẾ vi diệu này. Điển hình là cái sai khi đưa CHÁNH TƯ DUY vào trong Đạo Đế!

Đây chỉ mới là cái sai trong Đạo Đế, lại trong Đạo Đế cũng còn nhiều cái sai nữa chứ không phải nội CHÁNH TƯ DUY. Vậy ba Đế còn lại có biết bao là cái sai nữa?

đức phật

Đức Phật tu khổ hạnh chỉ còn da bọc xương

Dù sao đây cũng chỉ là hiểu biết riêng cá nhân chúng tôi. Mà sự hiểu biết của một cá nhân cho dù hay, đúng đến đâu nữa cũng không thể lật ngược vấn đề, sự mặc định, bảo thủ của một số rất đông người. Ví dụ những phát hiện của chúng tôi về vấn đề văn sử học, nhất hết Truyện Kiều của thi hào Thanh Tâm Tài Nhân Nguyễn Du.

Vậy các bạn sau khi đọc được những bài viết này, các bạn sẽ suy nghĩ như thế nào thì đó là quyền của các bạn. Còn chân lý, sự thật và cái đúng, cái hay đôi khi lại do những phát hiện riêng của một ai đó mà bước đầu sẽ gây ra những bất bình, chống đối, thậm chí những nguyền rủa, đâm thọc.Tiếp theo là tìm mọi cách ngăn chặn hoặc tiêu diệt cho bõ ghét như nhà bác học Galilé đã từng lãnh đủ khi xưa vậy. Đáng đời cái miệng ưa nói. Lại bởi bản chất con người muôn thủa là che đậy, bưng bít.

Tóm lại. Xưa và nay nhân loại luôn luôn thích đi sau lịch sử. Không bao giờ nhân loại muốn đồng hành cùng lịch sử. Nếu có những gì xảy ra ngược lại trong hiện tại thì nhân loại sẽ vùi dập, tiêu diệt cho bằng được. Điển hình đạo Phật đã bị tiêu diệt, quét sạch sẽ ngay tại Ấn Độ. Sau là sự tiêu diệt, tận diệt của giòng họ Nguyễn Gia Miêu đối với Tây Sơn Nguyễn Huệ. 

Vậy bạn muốn cùng đồng hành với lịch sử hay là đi sau lịch sử?

Xin chào các bạn.

Tuy Phước, 15h55 ngày 14 tháng 05 năm 2017
Bốn niệm xứ.

{{Lang.related_posts}}

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang