Chào mừng bạn đến với website Bốn Niệm Xứ

NHỮNG HẠNG NGƯỜI TU THEO PHẬT GIÁO

NHỮNG HẠNG NGƯỜI TU THEO PHẬT GIÁO
Xưa nay, có rất ít người hiểu rành về sự tu hành trong Phật giáo, ví dụ mọi người không thể biết rằng chỉ có hai hạng người tu theo Phật giáo. Đó là hạng Thanh vănDuyên giác.

Thanh văn là những người cần phải tập trung lại một chỗ, ở trong một ngôi chùa, tịnh viện nào đó để cùng sinh hoạt và tu hành với nhau. Những người này tất nhiên lấy giáo lý cơ bản của Đức Phật được ghi chép trong kinh tạng để làm nền tảng vững chắc cho sự hiểu biết và tu hành. Xin nói thêm là những hạng người này không thể nào biết được những đúng sai, hư thực trong các bài kinh, các tạng kinh truyền thừa. Họ chỉ biết rằng đây là kinh sách của Phật để lại, và họ cứ thế thực hành sống, làm việc cùng hiểu theo những lời Phật dạy trong kinh.

Hạng thứ hai là Duyên giác. Hạng này thì ở một mình, không sống chung đụng với ai, trú xứ của họ thường là những núi non, vườn rừng thanh vắng, ít người lai vãng. Muốn sống và tu như vậy thì hạng Duyên giác tất nhiên phải giác ngộ, thông suốt 12 nhân duyên. Nếu không thông suốt, giác ngộ 12 nhân duyên mà vẫn sống một mình ở các trú xứ thanh vắng, ít người lai vãng thì đây là hạng Thanh văn, không phải là Duyên giác.

người

Tổ Minh Đăng Quang là người tu hạnh Duyên giác nhưng hệ phái Khất sĩ làm sao hiểu câu chuyện này?

Nếu chúng ta hiểu được những hạng người tu hành như vậy trong Phật giáo thì chúng ta sẽ không còn tư tưởng chống đối, miệt thị hoặc đề cao, tán dương những hạng người sống và tu ở chùa, cũng như những hạng người sống và tu ở các trú xứ vườn rừng, núi non. Đây là hạnh duyên nhiều đời nhiều kiếp tu hành của mỗi người khi đến với Phật giáo, không phải ai muốn mà được. Nhất chính quyền địa phương các cấp cũng không nên làm khó khăn cho những người thích ở các trú xứ vườn rừng thanh vắng. Mà chính quyền nên tạo điều kiện thuận duyên cho những người tu hạnh Duyên giác để họ sớm thành công con đường giải thoát của mình. Nếu đây đúng là hạng Duyên giác tu trên 12 nhân duyên, tức tu qua mỗi hành động xúc chạm trực tiếp giữa căn trần. Chứ không phải như hạng Thanh văn là phải nhất nhất, mỗi mỗi y rặt, làm theo kinh sách!

Trong hình ảnh có thể có: cây, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên
 
Kính bút
Bốn niệm xứ
 
 

{{Lang.related_posts}}

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang