Chào mừng bạn đến với website Bốn Niệm Xứ

RẰNG SAO TRONG TIẾT THANH MINH

 RẰNG SAO TRONG TIẾT THANH MINH...

Chúng tôi sẽ giải hai câu Kiều 57-58 để các bạn hiểu cách Nguyễn Du sử dụng mật mã như thế nào.

... Sè sè nắm đất bên đàng... bạn đã hiểu là ngôi Tháp nằm gần bên con đường ngày xưa gọi là đường thiên lý rồi. Nhưng ngôi Tháp này bạn phải hiểu tại sao Nguyễn Du lại nói là nắm đất hay không? Thông thường, nếu Ngôi Tháp này không phải vì lý do bị nhà Nguyễn ruồng bố tiêu diệt, tận diệt thì chắc chắn Tháp phải được xây dựng rất to lớn, vĩ đại hơn nữa vì Bà là một Hoàng Hậu, lại là vợ của Hoàng Đế Quang Trung, người có công rất lớn đối với đất nước sau bao lần đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi. Hơn nữa Ngài là người thống nhất đất nước đầu tiên của dân tộc kể từ khi nước Việt bắt đầu dựng quốc lập đô.

Lại mồ mã thì phải có tấm bia tạc, ghi tên tuổi người đã chết để con cháu ngày sau còn biết đường đi tìm dấu tích ông bà của mình chứ? Nhưng ở đây bạn thấy tên tuổi người chết đã không có, riêng Ngôi Tháp xây dựng như thế cũng không thể gọi là to lớn lắm đối với một người có địa vị quan trọng trong triều đình và bên ngoài xã hội như Bà.

ảnh tháp

Việc làm của chúng tôi đúng hay sai, có phạm tội với pháp luật hay không thời gian sẽ trả lời tất cả.

Chúng tôi chưa nói đến chuyện. Ngôi Tháp này được xây dựng lần sau do gia đình bà Nguyễn Thị Huyền và các con, rễ bỏ tiền ra làm lén lút. Còn lần chôn trước là ở gần bên, cách Ngôi Tháp này 8m. Lần chôn cất này là do triều đình Tây Sơn, đại diện là vua Cảnh Thịnh đứng ra lập bia. Nhưng Cảnh Thịnh cũng không dám xây dựng mồ mã Hoàng Hậu to lớn vì còn có mẹ là bà Bùi... Hoạn Thư. Người có thể đang nắm toàn quyền triều Phú Xuân vào lúc này.

Bà Bùi Thị Nhạn sau khi bà Chánh cung Hoàng hậu... Tú Bà ở Quảng Nam ra đi vào năm 1791 thì bà họ Bùi liền thế vào địa vị Chánh cung. Và bà họ Bùi này lại là người không ưa Hoàng Hậu Thu Mai. Bà này được Nguyễn Du cà tửng đặt chết một cái tên là Hoạn thư như đã nói. Bà này đã từng hành hạ Hoàng Hậu Thu Mai không phải là ít với những trận đánh ghen chưa từng thấy bao giờ trong cổ kim lịch sử!

Do đó, lần chôn cất đầu tiên này triều Tây Sơn theo chúng tôi chỉ có thể làm một cái mã nhỏ, thường thường thôi. Nếu làm to lớn chắc vua Cảnh Thịnh sẽ không thể bình yên với bà Bùi Hoạn Thư. Cho nên Nguyễn Du mới nói nắm đất bên đàng... là để chỉ cho tình cảnh bi đát, thương tâm này của Hoàng Hậu Thu Mai sau khi chết vậy.

tháp

Chúng tôi đã cho đào xuống dưới để tìm tấm bia lịch sử nhưng đụng phải lớp vôi mật cứng vô địch!

Có thể Ngôi Tháp mà các bạn đang thấy được xây dựng vào thời Gia Long do gia đình Hoàng Hậu bỏ tiền ra làm. Tất nhiên người đứng ra làm việc này phải là người ở Bắc Ninh vào để không ai ở Phú Xuân biết tông tích. Chứ Nguyễn Du và Hoàng Quang lúc này đang làm việc ở Phú Xuân thì làm sao dám tham gia vào công việc xây dựng vô cùng nguy hiểm này?

Đó là ý nghĩa của câu lục 57... Sè sè nắm đất bên đàng...

Riêng câu bát 58... Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh... là thế này.

Trong tiếng Hán vàng cũng có nghĩa là hoàng hoặc huỳnh. Hoàng là họ nội của Hoàng Hậu. Xanh là một mật mã, mật mã này được ghép từ chữ Xích và chữ Trinh . Xích có nhiều nghĩa, nhưng ở đây Xích là thước, một thước. Nguyễn Du cho biết mộ Hoàng Hậu chôn sâu khoảng một thước. Nếu chúng tôi không tiến hành đào, quật Ngôi Tháp này để tìm tấm bia do vua Cảnh Thịnh dựng lập thì chúng tôi không thể biết mật mã Nguyễn Du cho biết chính xác như vậy. Đúng là chiều sâu đáy huyệt tính từ mặt đất xuống khoảng hơn một thước. Chúng tôi đã lấy được hài cốt Hoàng Hậu, nhưng tấm bia thì chưa. Khi tấm bia chưa lấy được thì cũng không thể chứng minh đây là hài cốt của Hoàng Hậu. Hiện khu vực đó công an đang quản lý chặt chẽ do có người bất ngờ đi báo cáo nên chúng tôi không thể tiến hành công việc tiếp theo.

Với chữ Trinh n lại chắc các bạn cũng đã biết rồi. Sau khi Hoàng Hậu ra đi, thì triều Tây Sơn đã long trọng tuyên phong cho Bà danh hiệu rất cao quý, tốt đẹp, đúng đắn với phẩm chất, con người của Bà là NHƯ Ý TRANG (NHÂN?) THUẬN TRINH NHẤT VŨ HOÀNG HẬU.

Vậy chữ Trinh là chữ nói tắt của danh hiệu này.

Các bạn đang nghe rõ đấy chứ? (nhướng mắt...)

Nhưng câu bát 58 đã bị cố ý chỉnh sửa hay do tam sao thất bổn nên đã không còn nguyên bản gốc. Chúng tôi phải chỉnh lại như sau thì nó mới đúng với ký tự của mật mã mà Nguyễn Du đã cài đặt:

... Một vài ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh...

Các bạn phải hiểu ra thế này. Chữ Hoàng tiếng Hán viết như sau. Ở trên cùng là bộ Thảo 4 nét, dưới bộ Thảo là bộ Nhất một nét. Tiếp đến là bộ Điền 5 nét, và dưới cùng là bộ Bát 2 nét. Bốn chữ này ghép chồng lên nhau một hàng đứng thành chữ Hoàng , nói đốn nhập, gãy gọn là Thảo Nhất Điền Bát 丱 一 田 .

... Một vài ngọn cỏ... là chỉ cho chữ Nhất 1 nét và chữ Thảo 4 nét (thảo là cỏ cây, thảo mộc). Nửa vàng -một vài ngọn cỏ- là một nửa của chữ vàng, tức một nửa chữ Hoàng . Riêng hai chữ còn lại ở dưới là Điền và Bát . Điền là đất, tức nơi an táng hài cốt lần hai. Bát là tám, và tám ở đây là tháng Tám Tân Dậu của năm Tân Dậu 1801. Nghĩa là hài cốt của Hoàng Hậu được di dời (Bát còn là đánh, dẹp, là di dời) từ bên kia qua chỗ đất (Điền) mới chôn cất lại đúng vào tháng Tám năm Tân Dậu 1801. Thời điểm này có thể Gia Long đã vào Phú Xuân rồi. Xin bạn lưu ý chỗ này. Nếu bạn phủ nhận, cho rằng không phải đó là năm Tân Dậu 1801. Thế thì phải đến 60 năm sau, thưa bạn, tức đúng một Hoa Giáp, là khi trái đất xoay chung quanh mặt trời đúng 60 vòng thì mới có một năm Tân Dậu khác. Mà thời gian này, hỡi ôi tất cả đã về chầu tiên tổ hết mất rồi, còn đâu nữa mà nói là xây mồ với dựng bia? (nhướng mắt...)

ảnh tháp

Bêton cốt thép ngày nay cũng chả ăn nhằm gì so với vôi mật ngày xưa. Khoan phá bêton đụng lớp vôi mật này là xì khói trắng!

Nhưng làm sao chúng tôi biết tháng Tám Tân Dậu của năm Tân Dậu 1801 là thời điểm di dời hài cốt Hoàng Hậu thì các bạn cần phải đọc bài viết tiếp theo sau bài viết này thì sự việc mới được rõ ràng, cụ thể, chi tiết hơn.

Tiếp nửa xanh là một nửa của chữ Xanh . Một nửa chữ Xanh là chữ Trinh , nửa còn lại là chữ Xích . Hai chữ này các bạn đã hiểu rồi.

Nếu các bạn có hiểu biết đôi chút về Hán tự thì sẽ hiểu cách giảng giải của chúng tôi là không sai. Riêng việc sâu hơn một thước thì chúng tôi là người đã tiến hành công việc đào tìm tấm bia và lấy hài cốt nên hiểu hơn ai hết câu mật mã của Nguyễn Du:

... Một vài ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh...

Còn nói như trong các văn bản trật cù chìa hiện nằm trong tất cả các bản Kiều xưa nay là:

... Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh... 

là hoàn toàn không đúng với ký tự mật mã của chữ Hoàng Thảo  Nhất Điền Bát 丱 一 田 八 trong văn bản gốc của Nguyễn Du. Sai một ly đi một dặm chắc các bạn nghe đã nhiều rồi. Nói chi cho lắm. Rách việc.

Xin nói thêm về chữ Xích . Nếu các bạn không chấp nhận chữ Xích , mà chỉ chấp nhận chữ Trinh thôi. Việc này thì cũng tốt, không sao cả. Bởi Nguyễn Du nói nửa Xanh , mà nửa Xanh thì tùy bạn phải lấy một chữ trong hai chữ cho phù hợp và cho có lý, có tình với sự việc, vấn đề.

Chào các bạn.

Tuy Phước, lúc 22h25 ngày 13 tháng 03 năm 2017
Kinh bút
Bốn niệm xứ.

{{Lang.related_posts}}

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang