Chào mừng bạn đến với website Bốn Niệm Xứ

TÔI ĐI NGÕ ĐÂY CÓ BÔNG CÓ HOA, BẠN ĐI NGÕ ĐÓ CÓ MA CHẬN ĐƯỜNG

TÔI ĐI NGÕ ĐÂY CÓ BÔNG CÓ HOA,

BẠN ĐI NGÕ ĐÓ CÓ MA CHẶN ĐƯỜNG
Như chúng tôi đã nói trong bài viết Nước non luống những lắng tai Chung Kỳ vừa rồi rằng những tập sách nào trong Phật giáo trong nước, ngoài nước, kể cả trong kinh tạng Nykaya nói về Thập Thiện hay Mười điều lành thì đó toàn là những bài pháp, bài viết mù mờ, nhập nhằng, thực hư hư thực, rỗng tuếch, không một chút giá trị, thực tế nào cả.

Xin mời các bạn vui lòng bỏ chút thời gian đọc lại bài viết Nước non luống những lắng tai Chung Kỳ để biết được sự khẳng định của chúng tôi là có lý hay phi lý đối với bài pháp mơ hồ, không một chút giá trị cỏn con nào nhưng từng gây một niềm tin mãnh liệt, bất động đối với tín đồ, đệ tử Phật giáo khắp năm châu bốn biển với thời gian không dưới 25 thế kỷ. Tính từ ngày Đức Phật nhập niết bàn đến hôm nay.

Ảnh dưới là tập sách SỐNG MƯỜI ĐIỀU LÀNH của tác giả Thích Thông Lạc, người cho rằng mình là người duy nhất đã tu chứng quả Alahán kể khi Đức Phật ra đi cho đến hôm nay như đã nói.

sách

Chuyện ngài Thông Lạc tu chứng quả Alahán hay không thì chúng ta khoan bàn vội. Nhưng với tập sách này, qua những diễn giải của ngài Thông Lạc chúng tôi cho rằng đó chỉ là những kiến giải, tưởng giải nhập nhằng, vô vị, rỗng tuếch. Và nó -tập sách- đã đẩy người đọc lạc vào mê hồn trận chữ nghĩa, không biết đâu là hư thực, đâu là đúng sai, phải quấy, vv...

Các bạn cho chúng tôi nói bậy càng tốt. Nhưng các bạn phải chỉ ra cho bằng được trên Thân-Khẩu-Ý của các bạn hằng ngày thường hay phạm, hay có những lỗi lầm nào, cũng như nó đã thực hiện được những thiện pháp nào. Có làm và có hiểu được như vậy thì những bình luận của các bạn đối với các bài viết, sự khẳng định của chúng tôi với những tập sách và các bài thuyết giảng tào lao thiên địa của rất nhiều, quá nhiều thậm chí của các tác giả, tăng ni trong Phật giáo xưa nay mà cho là lời Phật dạy mới có giá trị.

Có mạnh dạn dám phê bình khách quan, trung thực được như vậy thì các bạn mới là người có chánh kiến, đứng riêng trên vị trí trung lập, không a dua, xu phụ theo một thế lực hắc ám nào, dù đó là thầy dạy đạo của mình, nhất khi bạn không tự gây thêm ác nghiệp trên Thân-Khẩu-Ý của chính mình.

Phải không các bạn?

Miền Trung thương nhớ,
lúc 17h54 ngày 22 tháng 12 năm 2018
Bốn niệm xứ

{{Lang.related_posts}}

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang