Chào mừng bạn đến với website Bốn Niệm Xứ
NGUYỄN DU VIẾT KIỀU TỪ KHI NÀO?

NGUYỄN DU VIẾT KIỀU TỪ KHI NÀO?

Kết thúc truyện Kiều, câu chuyện tình sử chốn quan trường dài ngút ngàn, thăm thẳm 3254 câu lục bát dắt dẫn người đi qua bao đồi núi, sơn khê, khe lạch chập chùng, sương giăng tứ phía, um tùm cỏ nội hoa ngàn...
MÙA XUÂN ĐỌC THƠ QUÁCH TẤN
DA TRẮNG VỖ BÌ BẠCH LÀ GÌ?
3254 CÂU LỤC BÁT KIỀU MANG Ý NGHĨA GÌ?
NGƯỜI ĐI? Ừ NHỈ NGƯỜI ĐI THỰC...

Hình ảnh hoạt động

Lên đầu trang