Chào mừng bạn đến với website Bốn Niệm Xứ
NGÀY XUÂN THỬ BÀN HAI CÂU THƠ CỦA DANH SĨ CAO BÁ QUÁT

NGÀY XUÂN THỬ BÀN HAI CÂU THƠ CỦA DANH SĨ CAO BÁ QUÁT

Thập tải luân giao cầu cổ kiếm, Nhất sinh đê thủ bái mai hoa. Mười năm xuôi ngược giao du cốt tìm thanh kiếm cổ Một đời chỉ cúi đầu vái lạy trước hoa mai
TIẾNG OAN ĐÃ MUỐN VẠCH TRỜI KÊU LÊN...
2-LỊCH SỬ TỪNG CÓ MỘT CUNG ĐIỆN ĐAN DƯƠNG HAY KHÔNG?
HỒ TÔN ÁM HIỆU TRẬN TIỀN...
THIÊN THAI SƠN THIỀN TÔN TỰ-NHỮNG ẨN KHUẤT PHÍA SAU...

Hình ảnh hoạt động

Lên đầu trang