Chào mừng bạn đến với website Bốn Niệm Xứ
1- THUẬN PHONG MỘT LÁ VƯỢT SANG BẾN TỀ...

1- THUẬN PHONG MỘT LÁ VƯỢT SANG BẾN TỀ...

Câu thơ tựa đề bài viết là câu Kiều 1626. Câu này có nhiều chữ sai, trước hết đó là chữ "BIỂN" đã bị cố ý chỉnh sửa hay do tam sao thất bổn nên đã biến thành chữ "bến".
LÒNG MÌNH THÌ MUỐN NÍU ÂN TÌNH MÃI KHÔNG THÔI...
TIẾC THAY CHÚT NGHĨA CŨ CÀNG...
THỜI ĐẠI BAO LẦN KHÔ NƯỚC MẮT, CHONG ĐÈN RIÊNG GỬI CHÚT TÂM TƯ...
CẢNH ĐẤY NGƯỜI ĐÂY LUỐNG ĐOẠN TRƯỜNG...

Hình ảnh hoạt động

Lên đầu trang