Chào mừng bạn đến với website Bốn Niệm Xứ
2-LỊCH SỬ TỪNG CÓ MỘT CUNG ĐIỆN ĐAN DƯƠNG HAY KHÔNG?

2-LỊCH SỬ TỪNG CÓ MỘT CUNG ĐIỆN ĐAN DƯƠNG HAY KHÔNG?

Bài viết vào năm 2020, ngày 15 tháng 11, chúng tôi có giải thích câu 52, đoạn chị em Thúy Kiều đi chơi tiết Thanh Minh, rằng câu 52 này Nguyễn Du dùng để ám chỉ hai chữ Đan Dương, như sau:
HỒ TÔN ÁM HIỆU TRẬN TIỀN...
THIÊN THAI SƠN THIỀN TÔN TỰ-NHỮNG ẨN KHUẤT PHÍA SAU...
TRUYỆN KIỀU, TẢNG BĂNG TRÔI VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU CỦA LỊCH SỬ...
NHỮNG PHÁT MINH, SÁNG CHẾ CỦA NHÂN LOẠI ĐÔI KHI ĐẾN TỪ NHỮNG PHÁT HIỆN TÌNH CỜ...

Hình ảnh hoạt động

Lên đầu trang