Chào mừng bạn đến với website Bốn Niệm Xứ

KHÂM VÃN ĐAN DƯƠNG LĂNG NGHĨA LÀ GÌ?

KHÂM VÃN ĐAN DƯƠNG LĂNG 欽挽丹陽陵

NGHĨA LÀ GÌ?
Bài thơ KHÂM VÃN ĐAN DƯƠNG LĂNG 欽 挽 丹 陽 陵 của Ngô Thì Nhậm như chúng tôi đã từng nói là bài mật mã chỉ dấu tích, lăng mộ Hoàng Đế Quang Trung nằm ở đâu, vị trí nào ở tại Phú Xuân Huế? Nhưng bài thơ này đã bị chỉnh sửa sai be bét cả tám câu, không còn đúng với nguyên bản gốc của Ngô Thì Nhậm khi xưa. Nhưng chúng tôi là người có khả năng chỉnh lại những bài thơ sai dạng này, cũng như những chỉnh sửa truyện Kiều hoặc bài Đường luật Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu và những bài Đường luật của Bà Huyện Thanh Quan. Đọc nhiều các bài viết của chúng tôi ai cũng xác nhận sự thật này về khả năng chỉnh sửa, trả lại sự thật cho văn bản của chúng tôi.

Ở đây, bài viết này chúng tôi chỉ nói đến tựa đề bài thơ là năm chữ KHÂM VÃN ĐAN DƯƠNG LĂNG 欽 挽 丹 陽 陵. 

Khâm nghĩa là kính, kính trông, là thái độ, hành động cung kính của một người đối với một người nào đó. Vãn là kính viếng, là bài văn, đoản văn kính phúng điếu người đã chết. Đan là đỏ. Cung điện vua chúa xưa kia đều chuộng, sử dụng màu đỏ. Đan cũng có nghĩa là tấm lòng son, tức tấm lòng son sắt, thủy chung, trung thành, tốt đẹp, bền vững của mình đối với người. Ở đây là tấm lòng son của Ngô Thì Nhậm đối với Hoàng Đế Quang Trung. Đây là nghĩa của chữ Đan không g, nếu Đang có g thì lại mang một nghĩa khác, như sau. Đang là đương, tức đương thời, là giây phút đang là, giây phút của hiện tại, của sự tồn tại.

Dương là phần dương, khí dương, là phần đối lại với âm. Hay Dương cũng là màu đỏ tươi. Hoặc Dương là hướng Nam, lại mặt núi phía Nam cũng được gọi là Dương . Xét về mặt địa lý phong thủy thì vị trí chùa Thiên Thai, nơi có Ngôi Tháp là miệng đường hầm dẫn xuống CUNG ĐIỆN NGẦM dưới chùa nằm về hướng Nam. Chùa Thiên Thai ở cạnh Đàn Nam Giao của triều Nguyễn. Đàn Nam Giao đối diện thẳng với điện Thái Hòa trên trục đường ngày nay là đường Điện Biên Phủ. Dương cũng còn là cõi dương, là cõi đời, cõi con người và vạn vật đang chung sống. Dương còn có nghĩa khác là vật hay chủ thể của sự việc được để, đặt, trình bày lộ, hiển, bày rõ ràng ra bên ngoài mà ai ai khi đi qua, lúc trông vào cũng đều nhìn thấy cả. Như vậy, Dương được xem là chữ mang nghĩa tương đương với chữ Hiển là hiển nhiên, đương nhiên, là lộ, bày, hiển ra rõ rệt, rõ ràng bên ngoài như đã nói. Hiển ở đây là một trong bốn chữ HIỂN LINH CHI THÁP 顯 靈 之 塔 nằm ở giữa tấm văn bia tại Ngôi Tháp trước chùa Thiên Thai. Văn của tấm bia này theo chúng tôi chính là do Ngô Thì Nhậm soạn thảo với mục đích ngụy trang, đánh lừa sự theo dõi của mọi người để che đậy sự thật bên trong và dưới chánh điện ngôi chùa.

Lăng là mồ mả của vua chúa. Xưa nhà Tần gọi mã vua là Sơn, nhà Hán thì gọi là Lăng. Lại cái gì có góc, có cạnh thì được gọi là lăng .

người đứng

Ôn Chơn Trí, trụ trì chùa Thiền Lâm 150 Điện Biên Phủ ngày nay

Năm chữ KHÂM VÃN ĐAN DƯƠNG LĂNG 欽 挽 丹 陽 陵 cần phải hiểu là năm chữ mật mã mà Ngô Thì Nhậm qua đó muốn cho lịch sử biết rõ rằng dấu tích, Lăng mộ, Ngôi Tháp vua Quang Trung hiện vẫn còn nguyên vẹn, bất động, nằm sờ sờ ra đó tại sườn đồi núi Dương Xuân Sơn. Chưa bị Gia Long và quan quân dưới trướng tàn phá. Đây là thời điểm của năm 1802-1803. Bởi khi Ngô Thì Nhậm làm bài thơ này là sau kỷ niệm của cuộc gặp với cố nhân Đặng Trần Thường hiện là Phó tổng trấn Bắc thành vào năm 1802. Qua năm sau họ Ngô ra đi vì dính đòn thù quá nặng của cố nhân Đặng Trần Thường. Và trước khi nhắm mắt, Ngô đã kịp làm bài thơ KVĐDL này để báo cho lịch sử biết rằng Lăng mộ Hoàng Đế Quang Trung, người mà suốt đời mình kính nhớ, tôn thờ hiện vẫn còn tồn tại bất động tại sườn đồi núi Dương Xuân Sơn.

Như vậy, các bạn cần phải hiểu, tóm lại hai chữ KHÂM VÃN 欽 挽 chúng tôi xin dịch là xa rồi. Xa rồi ở đây còn mang hàm ý kính nhớ, kính viếng ở trong đó. Như có câu nhạc viết lời rằng: "Ngày ấy đã xa lắm rồi, Còn ghi mãi trong lòng tôi...". ĐANG DƯƠNG LĂNG -- 陽 陵 nghĩa là Ngôi tháp có tám cạnh -như ảnh chụp- của Hoàng Đế Quang Trung hiện vẫn còn bất động, nguyên vẹn, nằm sờ sờ, phơi hiển bày ra đó tại sườn đồi núi Dương Xuân Sơn, chưa bị Gia Long và quan quân dưới trướng phát hiện và tàn phá. Như đã nói đây là chỉ vào thời điểm từ năm 1792 -năm Hoàng Đế Quang Trung ra đi- cho đến năm 1802-1803 là năm Gia Long đã vào Phú Xuân và tiến tới thống nhất đất nước. Nói như vậy cũng có nghĩa là sau năm Quý Hợi 1803 bi tráng với điển tích văn chương bất hủ có một không hai của trận đụng độ giải quyết ân oán giữa hai chủ thể là Ngô Thì Nhậm và Phó tổng trấn Bắc thành Đặng Trần Thường tại Văn Miếu Quốc Tử Giám này thì chưa biết sự việc sẽ-đã như thế nào bởi Ngô Thì Nhậm hiện đã không còn nữa:

Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai ai dễ biết ai?
Thế chiến quốc, thế Xuân Thu, bởi thời thế thế thời phải thế!

Xa rồi Đan lăng ơi...

Nghe hơi sương lạnh chỉ e trời mưa,
Tay ôm kỷ niệm buồn ghi vào thơ.
Kiếp mình là bến,
tiễn đoàn tàu trong đêm.
Bến hoang im lìm.
(HAI KỶ NIỆM MỘT CHUYẾN ĐI)

Dòng thời gian cứ thế mà lặng lẽ, êm trôi...

Lòng mình thì muốn níu ân tình mãi không thôi,
Mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi.
Nghĩ gì cũng xa rồi...

Rồi mãi cho đến gần năm mươi năm, ôi, nửa thế kỷ dài ngút ngàn dài về sau khi Bà Huyện Thanh Quan một hôm bất chợt vừa buồn vừa vui vừa hãnh diện vừa lo lắng khăn gói quả mướp độc hành độc bộ từ Đàng Ngoài lặn lội vào Phú Xuân phục vụ, làm việc cho vua Thiệu Trị từ năm 1840-1841 gì đó. Tiếp đó, bảy năm sau, năm 1847 sau khi vua Thiệu Trị ra đi Bà Huyện lại tiếp tục ở lại Phú Xuân làm việc cho vua Tự Đức. Lịch sử chính trị, cả lịch sử văn học ngày nay không làm sao có thể biết rõ Bà Huyện đã làm việc bao lâu dưới thời vua Tự Đức. Nhưng có điều chúng tôi dám chắc chắn rằng. Bài thơ Đường luật THĂNG LONG HOÀI CỔ đã được Bà Huyện làm vào khoảng hai thời gian dưới hai triều đại này.

Như thế, ngang đây, chúng ta có quyền đưa ra những suy luận, nhận xét như sau. Nếu sau khi Ngô Thì Nhậm ra đi từ năm 1803 thì có thể dấu tích, Lăng mộ người xưa sau đó không lâu đã bị Gia Long và quan quân phát hiện và triệt phá sạch sẽ hết rồi như chính sử triều Nguyễn và sử mồm mép nhân gian loan truyền, ghi chép. Thế thì tại sao gần nửa thế kỷ về sau, dưới hai triều đại là Thiệu Trị, Tự Đức điên hay sao Bà Huyện còn ngồi cắm cúi, cặm cụi làm bài thơ mật mã THĂNG LONG HOÀI CỔ để ám chỉ, bật đèn xanh cho lịch sử biết rõ dấu tích, Lăng mộ người xưa vẫn còn nằm bất động, nguyên vẹn dưới và trước chùa Thiên Thai làm chi nữa? Bởi bài Đường luật THĂNG LONG HOÀI CỔ chính là mật mã được Bà Huyện sử dụng để chỉ vào văn bia tại Ngôi Tháp nằm bên sườn núi trước chùa Thiên Thai! Chứ bài Đường luật bất tử này của Bà Huyện chẳng một chút liên quan con khỉ gió gì đến địa giới lềnh bềnh, phập phù sông nước và vượng khí đế vương đã tản mác như mây lang thang vô định trên bầu trời bao la, thăm thẳm Thăng Long Hà Nội ngoài kia cả?

Điên à? (nhướng mắt...)

Như vậy, do căn cứ vào những bài thơ mật mã, bật đèn xanh cho lịch sử biết rõ bí mật sự thật của các nhà văn học-chính trị lỗi lạc, danh bất hư truyền có một không hai của đất nước nên từ đó chúng tôi mới có điều kiện, cơ sở vững chắc để dõng dạc nói lớn tiếng rằng. Ngôi Tháp bí mật nằm trước chùa Thiên Thai Nội kiệt 15 Minh Mạng ngày nay chính là miệng hầm đi xuống CUNG ĐIỆN NGẦM dưới chùa Thiên Thai, nơi chôn giấu thi hài, linh cữu vị Hoàng Đế bách chiến bách thắng của dân tộc AN NAM này vậy!

Tóm lại. Đây là một trong những kỹ thuật và phương pháp điêu luyện, thuần thục nén mật mã -chữ- vào các từ ngữ tưởng đâu là vô thưởng vô phạt KHÂM VÃN ĐAN DƯƠNG LĂNG 欽 挽 丹 陽 陵 của danh sĩ văn chương thuộc giòng họ Ngô Thì. Nó cũng tương tự như trường hợp Khiêm Trọng Nguyễn Du từng nén mật mã vào trong các câu, các chữ mà chúng tôi đã giải thích trong bài viết VỌNG THIÊN THAI TỰ trước bài KHÂM VÃN ĐAN DƯƠNG LĂNG 欽 挽 丹 陽 陵 này vậy.

Người trong ảnh là ôn Chơn Trí, trụ trì chùa Thiền Lâm 150 Điện Biên Phủ thành phố Huế ngày nay. Trong Kiều Nguyễn Du đã mã hóa Thiền Lâm ra Lâm Tri. Lâm là Thiền Lâm. Tri là tri phủ, và phủ là ám chỉ cho Phủ Dương Xuân của các chúa Nguyễn mà khi đánh chiếm Thuận Hóa năm 1786 Bắc Bình vương Nguyễn Huệ đã cho tu sửa thành Cung Điện Đan Dương. Tức biệt thự màu đỏ nằm trên đồi núi Dương Xuân Sơn.

Chào các bạn

Miền trung thương nhớ,
lúc 7h46 ngày 2 tháng 07 năm 2019
Bốn niệm xứ

 
 

{{Lang.related_posts}}

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang