Chào mừng bạn đến với website Bốn Niệm Xứ

SẤM THIÊN THAI

SẤM THIÊN THAI 
...Ta xem ông rõ kẻ,
Bỏ nước nhớ mong quê.
Đã ngại lời rèm báng, lại sợ tiếng cười chê.
Khôn theo Lưu Nguyễn đường cao ẩn,
Nên học Tam tổ đạo từ bi.
Gửi lòng mình vào tĩnh lặng,
Gác mọi việc vào vô vi.
Ngọc tốt giấu kín nơi sâu,
Rồng thần lặn không kẻ thấy.
Chờ khi người biết đến mình,
Chí lớn nọ đem ra vùng vẫy.
Giúp tám cực mà chuyển xoay,
Vỗ chín cõi yên rường mối...
(Trích MỘNG THIÊN THAI PHÚ-Ngô Thì Nhậm)

mộ

Qua đoạn trích của bài phú Mộng Thiên Thai này rõ ràng Ngô Thì Nhậm khi xưa đã tiên đoán, nói trước cho lịch sử biết rõ rằng sau này sẽ có một quái kiệt giang hồ võ lâm từ trong bụi nhảy ra tìm đến ngay Ngôi Tháp mộ trước chùa Thiên Thai đưa tay gõ vào tấm văn bia ba tiếng do mình soạn thảo miệng nói lên câu thần chú:

 

Vừng ơi, mở cửa ra! 

 

Và cánh cửa bí mật, bất động, im lìm dưới trời phong sương tuế nguyệt trên đất thần kinh cố cựu mộng mơ dẫn xuống Cung điện ngầm dưới chùa Thiên Thai kiệt 15 Minh Mạng đã bắt đầu từ từ sịch mở trước mọi con mắt hờ hững, lạnh lùng của tha nhân từ bao lâu...

Bốn niệm xứ

{{Lang.related_posts}}

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang