Chào mừng bạn đến với website Bốn Niệm Xứ

2- CHỨNG TÍCH LỊCH SỬ-LẬT LẠI VỤ ÁN NHÂM TÝ 1792

2- CHỨNG TÍCH LỊCH SỬ
LẬT LẠI VỤ ÁN NHÂM TÝ 1792
Ảnh Bắc Cung Hoàng Hậu Thu Mai chụp lúc 12h tháng 08 năm 2013 trong một ngôi chùa tại Huế.       

tượng gỗ

Tượng gỗ Bắc Cung Hoàng Hậu Thu Mai trong một ngôi chùa tại Huế

"Rằng Kỳ là đấng anh hùng,
Dọc ngang trời rộng, vẫy vùng bể khơi.
Tin tôi nên quá nghe lời,
Đem thân bách chiến làm tôi triều đình.
Ngỡ là phu quý phụ vinh,
Ai ngờ một phút tan tành thịt xương!
Năm năm trời biển ngang tàng,
Đem mình đi bỏ chiến trường như không.
Khéo khuyên kể lấy làm công,
Kể bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu.
Xét mình công ít tội nhiều,
Sống thừa tôi đã nên liều mình tôi.
Xin cho tiện thổ một đôi,
Gọi là đắp điếm lấy người tử sinh!"
Hồ Tôn nghe nói thương tình,
Truyền cho cảo táng di hình trên sông...

ĐN, lúc 8h36 ngày 27 tháng 09 năm 2018
Bốn niệm xứ

 

{{Lang.related_posts}}

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang